Sprawy o zapłatę Bochnia

Sprawy o zapłatę w Bochni to jedne z najczęściej występujących rodzajów sporów sądowych przykładowo z tytułu umowy sprzedaży, najmu, wykonania usługi. Nasza kancelaria zajmuje się sporządzaniem stosownych pism i pozwów, jak również reprezentacją strony przed sądem.

Sprawy o zapłatę w Bochni to jedne z najczęściej występujących rodzajów sporów sądowych przykładowo z tytułu umowy sprzedaży, najmu, wykonania usługi. Nasza kancelaria zajmuje się sporządzaniem stosownych pism i pozwów, jak również reprezentacją strony przed sądem.

Jeżeli strona zobowiązana do zaspokojenia wierzytelności, mimo monitów i pism ze strony wierzyciela nie reguluje swoich zobowiązań, wówczas wstępujemy na drogę sądową. 

Do zaspokojenia wierzytelności może dojść przy zastosowaniu przez sąd jednego z kilku trybów jakie przewiduje kodeks postępowania cywilnego. Tryb jaki sąd wybierze w danym wypadku zależny jest od tego jaka jest specyfika danej sprawy, rodzaju zobowiązania, wysokości kwoty zobowiązania oraz innych czynników zależnych.

Jako Kancelaria Adwokacka w Bochni reprezentujemy zarówno strony dochodzące należnych im środków jak i te pozwane o uregulowanie zobowiązań. Częstym przypadkiem są również pozwy o niezasadne zobowiązania gdzie naszą rolą jest wykazanie że dochodzone przez stronę pozywającą pieniądze nie są jej należne. 

Kancelaria Cholewa & Cichy zapewnia kompleksową obsługę zarówno na etapie postępowania przedsądowego (wezwania do zapłaty), przy opracowaniu pozwu lub odpowiedzi na pozew, dalszych pism procesowych, jak i osobistą obecność adwokata w czasie rozpraw. Reprezentujemy nie tylko stronę powodową, ale również świadczymy odpowiednio usługi na rzez strony pozwanej.

Występujemy o wydanie nakazu zapłaty w trybie:

  • zwykłym,
  • upominawczym,
  • uproszczonym,
  • nakazowym,
  • elektronicznym postępowaniu upominawczym (posiadamy w tym przedmiocie wymagane uprawnienia).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ TERAZ

Nasi eksperci otoczą Cię profesjonalną opieką prawną i pomogą w każdej sprawie.