Sprawy o odszkodowanie Bochnia

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to pojęcia z zakresu prawa cywilnego, będące synonimem rekompensaty za poniesione straty. Choć błędnie stosowane zamiennie, mają zupełnie różne definicje i upoważniają poszkodowanego do innych rodzajów roszczeń.

Sprawy sądowe o odszkodowanie w Bochni

Odszkodowanie odnosi się do rekompensaty za straty majątkowe. Może to być zniszczony samochód, strata finansowa wyrządzona firmie, czy też inna policzalna w pieniądzu strata jaką poniosła osoba fizyczna bądź prawna

Zadośćuczynienie jest to rekompensata za szkodę niemajątkową czyli krzywdę.
Krzywda stanowi uszczerbek na zdrowiu fizycznym lub psychicznym bądź cierpienie i może się odnosić jedynie do osoby.
Krzywdy nie da się dokładnie policzyć dlatego w przypadku zadośćuczynienia mówimy o wyrażonym w pieniądzu ekwiwalencie za poniesione cierpienia a wysokość rekompensaty zależna jest od rozmiaru cierpienia, czasu jego trwania czy wiążących się z nim uszczerbku na zdrowiu. Mogą to być również straty w postaci zniszczonych relacji, kariery zawodowej i wielu innych. 

Od okoliczności zdarzenia i rodzaju powstałej szkody zależy, jakie roszczenia przysługują osobie pokrzywdzonej, jednakże zdarzają się sprawy, w których pokrzywdzony może żądać zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia.

Obsługiwane przez naszą kancelarię w Bochni roszczenia odszkodowawcze wynikają najczęściej ze:

  • szkód komunikacyjnych,
  • szkód powstałych w związku z wadliwie przeprowadzonym leczeniem,
  • szkód powstałych w związku z naruszeniem dóbr osobistych,
  • szkód powstałych w związku z uszkodzeniem ciała i powstaniem uszczerbku na zdrowiu.

 Zapraszamy do współpracy z doświadczonym zespołem adwokatów w zakresie prawa odszkodowawczego. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ TERAZ

Nasi eksperci otoczą Cię profesjonalną opieką prawną i pomogą w każdej sprawie.