Sporządzanie umów, pism i dokumentów w Bochni

Kancelaria Adwokacka Cholewa & Cichy oferuje obsługę kontraktów handlowych, umów o dzieło, umów o świadczenie usług i umów licencyjnych. Sporządzamy umowy zabezpieczające interesy zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. Opiniujemy również szeroki zakres dokumentów. Wspieramy naszych klientów w negocjacjach i opracowaniu warunków kontraktów. Dokonujemy również oceny skutków z jakimi potencjalnie musi liczyć osoba podpisująca dany kontrakt.

Kancelaria Adwokacka Cholewa & Cichy oferuje obsługę kontraktów handlowych, umów o dzieło, umów o świadczenie usług i umów licencyjnych. Sporządzamy umowy zabezpieczające interesy zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. Opiniujemy również szeroki zakres dokumentów. Wspieramy naszych klientów w negocjacjach i opracowaniu warunków kontraktów. Dokonujemy również oceny skutków z jakimi potencjalnie musi liczyć osoba podpisująca dany kontrakt. 

Firmy z Bochni i Brzeska od niemal 10 lat korzystają z naszych usług w zakresie profesjonalnej obsługi prawnej umów i kontraktów. 

Profesjonalne sporządzanie umów w Bochni

O ile w Polsce obowiązuje zasada swobody umów, o tyle należy pamiętać że nie daje to pełnej dowolności jeśli chodzi o konstrukcję samej umowy. Konstruując umowę należy mieć na uwadze naturę stosunku prawnego, treść ustaw i zasady współżycia społecznego. Przykładem takiego zapisu może być ustalenie w umowie że tylko jedna ze stron może modyfikować jej zapisy bez wiedzy drugiej strony. 

Rodzaje obsługiwanych przez nas umów to min.:

umowa sprzedaży; umowa dostawy; umowa kontraktacji; umowa o dzieło; umowa o roboty budowlane; umowa najmu; umowa dzierżawy; umowa leasingu; umowa pożyczki; umowa zlecenia; umowa agencyjna; umowa komisu; umowa przewozu; umowa spedycji; umowa ubezpieczenia; umowa składu oraz umowa spółki.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ TERAZ

Nasi eksperci otoczą Cię profesjonalną opieką prawną i pomogą w każdej sprawie.