Rozwody Bochnia

Rozwód rzutuje na życie obu stron, nic dziwnego zatem że budzi zwykle ogromne emocje u obojga małżonków jak również ich bliskich. Nasza kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa rodzinnego i rozwodów w Bochni, Brzesku, Tarnowie, Krakowie oraz innych częściach kraju. Możemy pochwalić się wysoką skutecznością zarówno w przypadku rozwodów polubownych jak i tych z orzeczeniem o winie małżonka.

Rozwody Bochnia - Kancelaria adwokacka

Rozwód rzutuje na życie obu stron, nic dziwnego zatem że budzi zwykle ogromne emocje u obojga małżonków jak również ich bliskich. Nasza kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa rodzinnego i rozwodów w Bochni, Brzesku, Tarnowie, Krakowie oraz innych częściach kraju. Możemy pochwalić się wysoką skutecznością zarówno w przypadku rozwodów polubownych jak i tych z orzeczeniem o winie małżonka.

Sprawa rozwodowa bez wątpienia jest emocjonującym przeżyciem i zwykle oznaczać będzie rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli małżeństwo doczekało się potomstwa, często dochodzi do sporów w zakresie władzy rodzicielskiej, podziału majątku, wspólnego mieszkania, czy innych sporów które będzie trzeba rozstrzygać przed sądem. Dlatego tak istotne jest, by adwokat rozwodowy był doświadczony i posiadał nie tylko wiedzę, ale i empatię dzięki której najlepiej zrozumie daną sytuację małżonków i pomoże w sprawnym przeprowadzeniu rozwodu.

Rozwody Bochnia - od złożenia pozwu po decyzję sądu

Aby doszło do rozwodu przed sądem, należy wykazać że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Konieczne jest zerwanie wszelkich więzi łączących małżonków tj. uczuciowa, fizyczna i gospodarcza. Należy również wykazać że powrót małżonków do współżycia fizycznego, połączenia uczuciami czy odbudowy relacji materialnych jest niemożliwy. Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe celem ustalenia przyczyn rozkładu pożycia. Adwokat rozwodowy będzie w tym wypadku szczególnie istotny gdyż pomoże on przygotować dowody, odpowiednią argumentację i skrócić sprawę rozwodową do koniecznego minimum. Zaoszczędzi to wiele niepotrzebnych emocji i przykrych sytuacji.

Sprawa rozwodowa bez wątpienia jest emocjonującym przeżyciem i zwykle oznaczać będzie rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli małżeństwo doczekało się potomstwa, często dochodzi do sporów w zakresie władzy rodzicielskiej, podziału majątku, wspólnego mieszkania, czy innych sporów które będzie trzeba rozstrzygać przed sądem. Dlatego tak istotne jest, by adwokat rozwodowy był doświadczony i posiadał nie tylko wiedzę, ale i empatię dzięki której najlepiej zrozumie daną sytuację małżonków i pomoże w sprawnym przeprowadzeniu rozwodu.

Pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy to pismo procesowe rozpoczynające postępowanie o rozwód. Aby rozpocząć całą procedurę rozwodową należy sporządzić pozew bez braków formalnych. W przeciwnym wypadku, chcąc wziąć rozwód w Bochni czy dowolnym innym mieście spotkamy się ze zwrotem pozwu i zakończeniem sprawy rozwodowej.

W pozwie rozwodowym należy zawrzeć komplet dokumentów a są to min.:

 • wniosek rozwodowy – informuje o tym jakie małżeństwo ma być rozwiązane oraz w jakiej formie: z orzeczeniem o winie / bez orzekania o winie
 • gdzie zamieszkają dzieci po rozwodzie;
 • jak będą wyglądać kontakty dziecka rodzicem, z którym dziecko nie mieszka/nie będzie mieszkać;
 • jak ma być wykonywana władza rodzicielska nad dzieckiem po rozwodzie;
 • jakie alimenty mają zostać przyznane małżonkowi lub dzieciom;

Każdy rozwód jest inny, dlatego tak ważne jest by dokumentacja, oraz argumentacja do pozwu rozwodowego zostały przygotowane indywidualnie przez doświadczonego adwokata.

Sprawa rozwodowa bez wątpienia jest emocjonującym przeżyciem i zwykle oznaczać będzie rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli małżeństwo doczekało się potomstwa, często dochodzi do sporów w zakresie władzy rodzicielskiej, podziału majątku, wspólnego mieszkania, czy innych sporów które będzie trzeba rozstrzygać przed sądem. Dlatego tak istotne jest, by adwokat rozwodowy był doświadczony i posiadał nie tylko wiedzę, ale i empatię dzięki której najlepiej zrozumie daną sytuację małżonków i pomoże w sprawnym przeprowadzeniu rozwodu.

Czy szybki rozwód w Bochni jest możliwy?

Jeżeli oboje małżonków w sprawie rozwodowej wyraża zgodę na rozwód, wówczas może dojść do rozwiązania małżeństwa za porozumieniem stron. Musi dojść jednak do porozumienia w najważniejszych aspektach jak podział majątku wspólnego czy w kwestii opieki nad dziećmi. W przypadku sprawy rozwodowej bez orzekania o winie, istnieje duża szansa że sąd podejmie decyzję o rozwodzie małżonków już podczas pierwszej rozprawy. Jeśli o taką decyzję wnoszą oboje małżonkowie i ustalili między sobą najważniejsze kwestie związane np. z podziałem opieki nad dziećmi, majątku wspólnego, to istnieje prawdopodobieństwo, że procedura formalnego zakończenia związku przebiegnie szybko.

Jeżeli jedna ze stron chce aby sprawa odbyła się z orzeczeniem o winie drugiej strony, wówczas wyrok rozwodowy się opóźni gdyż sąd musi ustalić kto jest winny rozpadu małżeństwa.

Sprawa rozwodowa bez wątpienia jest emocjonującym przeżyciem i zwykle oznaczać będzie rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli małżeństwo doczekało się potomstwa, często dochodzi do sporów w zakresie władzy rodzicielskiej, podziału majątku, wspólnego mieszkania, czy innych sporów które będzie trzeba rozstrzygać przed sądem. Dlatego tak istotne jest, by adwokat rozwodowy był doświadczony i posiadał nie tylko wiedzę, ale i empatię dzięki której najlepiej zrozumie daną sytuację małżonków i pomoże w sprawnym przeprowadzeniu rozwodu.

Sąd w sprawach rozwodowych rozstrzyga również:

 • władzę rodzicielską nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków,
 • zasady kontaktu z dzieckiem,
 • alimenty – w stosunku do dziecka lub małżonka,
 • podział majątku
 • sposób korzystania ze wspólnego mieszkania – w przypadku gdy małżonkowie nadal mieszkają pod jednym dachem

Orzeczenie rozwodu:

Sąd może wydać orzeczenie rozwodu w kilku wariantach, a w zależności od wyroku sądowego, małżonkowie będą obciążeni różnego rodzaju konsekwencjami.

Sąd orzeka rozwód:

 • z winy jednego małżonka,
 • z winy obu małżonków,
 • bez orzekania o winie – jeśli wnoszą o to zgodnie małżonkowie.

 

Nasze usługi w zakresie rozwodów do min.:

 • Rozwody w Bochni
 • Rozwody z orzeczeniem o winie
 • Rozwody bez orzekania o winie
 • Rozwody w Brzesku
 • Rozwody w Krakowie
 • Rozwody w Tarnowie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ TERAZ

Nasi eksperci otoczą Cię profesjonalną opieką prawną i pomogą w każdej sprawie.