Twoja kancelaria w Bochni

Klient Indywidualny

Posiadając niezaspokojoną wierzytelność, kiedy upomnienia nie przynoszą jakiegokolwiek rezultatu oraz brak widoków na to, że druga strona dobrowolnie ureguluje swoje zaległości, rozwiązaniem staje się zainicjowanie sprawy przed sądem. Zapewniamy kompleksową obsługę zarówno na etapie sporządzania wezwania do zapłaty, pozwu oraz dalszych pism procesowych, jak i osobistą obecność na sali rozpraw. Reprezentujemy nie tylko stronę powodową, ale również świadczymy usługi na rzecz strony, wobec której dochodzona jest stosowna należność.

Sprawy o zapłatę Bochnia

Rozpad małżeństwa, zwłaszcza jeżeli małżonkowie doczekali się dzieci, to skomplikowany proces, przez który warto przejść z pomocą profesjonalisty. Pomagamy w sprawach dotyczących rozwodu z orzeczeniem winy lub bez orzekania o winie, jak również w sprawach związanych z separacją. W przypadku osób, które posiadają majątek wspólny, dochodzi jeszcze kwestia sprawiedliwego podziału tego, co razem zgromadziły. Rozumiemy, jak dużo stresu wynika z toczącej się sprawy, dlatego zapewniamy profesjonalną, kompleksową obsługę prawną, której celem jest działanie w najlepszym interesie Klienta.

Rozwody Bochnia

Rodzinę definiuję się jako podstawową komórkę społeczną. Domyślnie kojarzy się z więzią, bliskością, troską, opieką, stabilnością oraz bezpieczeństwem. Życie niekiedy pisze jednak różne scenariusze, przez co więzi zostają trwale rozerwane. Czasami oznacza to uregulowanie kontaktów, ustalenie warunków władzy rodzicielskiej, czy podwyższenia lub obniżenia alimentów. Naszym Klientom oferujemy pełne wsparcie w sprawach za zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Alimenty Bochnia

Zdarzenie komunikacyjne, wypadek w pracy, śmierć bliskiej osoby – w życiu jest wiele sytuacji, w wyniku których skutkiem może być szkoda osobowa lub majątkowa. Nieraz jednak ogrom procedur związanych z załatwianiem wypłaty należnych pieniędzy albo niejasna sytuacja prawna poszkodowanego sprawiają, że cały proces wydaje się ponad nasze siły. W ramach prowadzonych postępowań dochodzimy wszelkich należnych Klientowi roszczeń, na które składają się takie roszczenia jak odszkodowanie, zadośćuczynienie za doznane krzywdy, zwrot kosztów leczenia, czy zwrot utraconego zarobku lub dochodów.

Odszkodowania Bochnia

Śmierć osoby najbliższej niesie ze sobą wiele skutków, jakie wynikają z instytucji dziedziczenia. Należy jednak pamiętać, że spadek to nie tylko aktywa, ale również zobowiązania i długi spadkowe. Zainteresowanie sytuacją majątkową spadkodawcy umożliwia podjęcie przez spadkobiercę właściwej decyzji o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku. Co więcej, prawo spadkowe to nie tylko czynności związane ze stwierdzeniem nabycia spadku, ale również kwestie działu spadku czy zachowku. Sprawy te są często bardzo skomplikowane, wielowątkowe i wymagające specjalistycznej wiedzy prawniczej, dlatego też warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Spadki Bochnia

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości to jedno z częściej spotykanych, a jednocześnie bardziej skomplikowanych typów spraw. Bywa, iż nie mamy zagwarantowanego właściwego dojazdu do własnej nieruchomości i niezbędne będzie przeprowadzenie postępowania o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Zdarzają się również sytuacje, iż chcielibyśmy nabyć nieruchomość poprzez zasiedzenie. Nasze doradztwo prawne obejmuje wszelkie kwestie związane z powyższymi typamisprawy b spraw, jak również te dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, wywłaszczenia, zniesienia współwłasności, czy uzgodnienie treści ksiąg wieczystych ze stanem rzeczywistym.

Sprawy o zasiedzenie Bochnia

Prawo umów to szeroka i wymagająca specjalistycznej wiedzy gałąź prawa. O tym czy umowa spełni swoją funkcję i zapewni możliwość skutecznej realizacji zaplanowanych projektów, mogą zdecydować pozornie nieistotne szczegóły. Podejmując się realizacji zarówno dużych, jak i małych przedsięwzięć, warto zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo prawne. Oferujemy pomoc na każdym z etapów, związanych z realizacją przedmiotu umowy. Wspieramy w negocjacjach warunków biznesowych, kompleksowo opracowujemy umowy oraz dbamy o rzetelne zabezpieczenie ich wykonania.

Sporządzanie umów Bochnia

Jedną z kluczowych specjalizacji naszej Kancelarii jest prawo budowlane, obsługa projektów budowlanych oraz inwestycji deweloperskich. Pomagamy naszym Klientom przeprowadzić proces inwestycyjny na każdym jego etapie, a także efektywnie reprezentujemy we wszelkiego typu postępowaniach przed organami i sądami. Świadczymy wszechstronną pomoc inwestorom, wykonawcom i podwykonawcom, będąc jednocześnie dogodnym partnerem dla osób prywatnych.

Sprawy budowlane Bochnia