Alimenty Bochnia - Kancelaria Adwokacka

Alimenty Bochnia. Niewątpliwie alimenty  to jedna z kwestii budzących największe emocje wśród rozstających się osób – zarówno w małżeństwie, jak i w związku partnerskim.  Spór o alimenty jest bardzo częstą sytuacją, dlatego tak ważne jest by mieć profesjonalne wsparcie przez cały okres prowadzonego sporu. Radca prawny specjalizujący się w prawie rodzinnym, pomoże osiągnąć możliwie najkorzystniejsze warunki w sporze.

Alimenty – Adwokat w Bochni

Kancelaria Cholewa & Cichy, od wielu lat specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych. W zakresie usługi, radca prawny przeprowadza konsultacje prawne dotyczące alimentów, sporządza pisma procesowe, uczestniczy w negocjacjach między stronami, bierze udział w rozprawach sądowych i reprezentuje stronę przed sądem. W przypadku problemów z uzyskaniem zasądzonych alimentów, oferujemy także pomoc prawną w egzekucji alimentów. Klienci kancelarii, otoczeni są opieką prawną od początku do końca sprawy, mogą liczyć na merytoryczną wiedzę, stały kontakt i informacje na temat postępów w sprawie.

Sprawa rozwodowa bez wątpienia jest emocjonującym przeżyciem i zwykle oznaczać będzie rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli małżeństwo doczekało się potomstwa, często dochodzi do sporów w zakresie władzy rodzicielskiej, podziału majątku, wspólnego mieszkania, czy innych sporów które będzie trzeba rozstrzygać przed sądem. Dlatego tak istotne jest, by adwokat rozwodowy był doświadczony i posiadał nie tylko wiedzę, ale i empatię dzięki której najlepiej zrozumie daną sytuację małżonków i pomoże w sprawnym przeprowadzeniu rozwodu.

Pomoc prawna alimenty w Bochni

Kancelaria Cholewa & Cichy w Bochni proponuje swoim Klientom zarówno konsultacje prawne, jak i reprezentowanie ich przed sądem w sprawach alimentacyjnych. W zakres oferty wchodzi:

 • Porada prawna (konsultacja)
 • Doradztwo w kwestii ewentualnych sporów (podział majątku, wysokość alimentów, ustanowienie władzy rodzicielskiej)
 • Sporządzanie pism procesowych i pism związanych z uzyskaniem, zwiększeniem lub obniżeniem alimentów oraz uzyskaniem odpowiedniego stopnia władzy rodzicielskiej
 • Organizacja i uczestnictwo w negocjacjach między stronami
 • Reprezentowanie Klientów przed sądami wszystkich instancji
 • Pomoc prawna przy problemach związanych z egzekucją zasądzonych alimentów

Sprawa rozwodowa bez wątpienia jest emocjonującym przeżyciem i zwykle oznaczać będzie rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli małżeństwo doczekało się potomstwa, często dochodzi do sporów w zakresie władzy rodzicielskiej, podziału majątku, wspólnego mieszkania, czy innych sporów które będzie trzeba rozstrzygać przed sądem. Dlatego tak istotne jest, by adwokat rozwodowy był doświadczony i posiadał nie tylko wiedzę, ale i empatię dzięki której najlepiej zrozumie daną sytuację małżonków i pomoże w sprawnym przeprowadzeniu rozwodu.

Alimenty poza rozwodem

Sprawy o alimenty mogą być prowadzone przy okazji sprawy rozwodowej, ale również niezależnie. Nasza kancelaria adwokacka świadczy również tego typu usługi z zakresu prawa rodzinnego:

 • o obniżenie/ podwyższenie alimentów
 • o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
 • alimenty w związkach partnerskich

Jeśli dochodzi do zmiany sytuacji finansowej strony, można wnioskować o obniżenie zasądzonych alimentów. Zasada ta działa także w przypadku, gdy wzrosły potrzeby dziecka i zasądzone alimenty nie wystarczą na zaspokojenie jego potrzeb.

W pozwie rozwodowym należy zawrzeć komplet dokumentów a są to min.:

 • wniosek rozwodowy – informuje o tym jakie małżeństwo ma być rozwiązane oraz w jakiej formie: z orzeczeniem o winie / bez orzekania o winie
 • gdzie zamieszkają dzieci po rozwodzie;
 • jak będą wyglądać kontakty dziecka rodzicem, z którym dziecko nie mieszka/nie będzie mieszkać;
 • jak ma być wykonywana władza rodzicielska nad dzieckiem po rozwodzie;
 • jakie alimenty mają zostać przyznane małżonkowi lub dzieciom;

Każdy rozwód jest inny, dlatego tak ważne jest by dokumentacja, oraz argumentacja do pozwu rozwodowego zostały przygotowane indywidualnie przez doświadczonego adwokata.

Sprawa rozwodowa bez wątpienia jest emocjonującym przeżyciem i zwykle oznaczać będzie rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli małżeństwo doczekało się potomstwa, często dochodzi do sporów w zakresie władzy rodzicielskiej, podziału majątku, wspólnego mieszkania, czy innych sporów które będzie trzeba rozstrzygać przed sądem. Dlatego tak istotne jest, by adwokat rozwodowy był doświadczony i posiadał nie tylko wiedzę, ale i empatię dzięki której najlepiej zrozumie daną sytuację małżonków i pomoże w sprawnym przeprowadzeniu rozwodu.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Jeżeli strony nie zawarły ugody w zakresie alimentów, ich wysokość każdorazowo ustalana jest przez sąd. Decyzja o wysokości alimentów musi być poprzedzona dokładną analizą, uwzględniającą zarówno uzasadnione potrzeby osoby uprawnionej do alimentów, jak również możliwości zarobkowe strony zobowiązanej do ich płacenia. Nie chodzi tu o faktycznie osiągane dochody, ale o realne możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do wypłacania alimentów przy wykorzystaniu całości jej zdolności i umiejętności.

Decyzja odnośnie wysokości zasądzonych alimentów powinna być kompromisem pomiędzy realnymi potrzebami dziecka (lub innego członka rodziny, który ma otrzymać świadczenie), a możliwościami finansowymi zobowiązanego do alimentów. W idealnej sytuacji, należy w sądzie przedstawić dokumenty i rachunki które przedstawią realne potrzeby finansowe strony na rzecz której mają być zasądzone alimenty, oraz te potwierdzające dochody, doświadczenie zawodowe i wykształcenie osoby zobowiązanej do wypłacania alimentów.

Ważne jest by sąd zbadał w takiej sytuacji dochody osób o podobnych kwalifikacjach i stanowiskach.

Spór o alimenty w Bochni

Z reguły, każda ze stron rozwodu chce „ugrać” dla siebie jak najwięcej, co powoduje że ciężęj jest oprzeć się na wadze faktycznych dowodów. W takiej sytuacji, warto po jakimś czasie zwrócić się do adwokata od rozwodów o pomoc przy ustaleniu innej wysokości orzeczonego obowiązku alimentacyjnego. Skuteczny adwokat rozwodowy pomoże udokumentować przed sądem realne potrzeby osoby uprawnionej do alimentów, zwracając uwagę na koszty edukacji, leczenia, rozrywki, wychowania oraz innych niezbędnych potrzeb życiowych, mając na uwadze realne poświęcenie i wkład w wychowanie każdego z rodziców.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ TERAZ

Nasi eksperci otoczą Cię profesjonalną opieką prawną i pomogą w każdej sprawie.